Ε Π Α Φ Η

 
  info@lastros.net   (Γιά ότι αφορά την ιστοσελίδα)
 
  lastros@lastros.net   (Για ότι αφορά την Αδελφότητα)

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΤΡΑΚΗ-ΚΑΡΠΙΔΟΥ Δέσποινα 6936955536
Για το χωριό: ΣΟΥΡΕΑ Τζίνα 6977619199