ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ           ΤΑ ΜΕΛΗ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

οδός Πειραιώς 6-Ομόνοια-7ος όροφος-γραφείο 5
Τετάρτη, 14. Ιανουαρίου 2004, ώρα 19:00-21:00
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Το προσωρινό Δ.Σ. συνεδρίασε και έγινε εκλογή του Προεδρείου, βάσει του άρθρου 15. του Καταστατικού, με την ακόλουθη σύνθεση:
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζάχος Γεωργ. Τερζάκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Αλεξ. Τερζάκης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: Ευαγγελία Λαζάρου
ΤΑΜΙΑΣ: Δέσποινα Πετράκη- Καρπίδου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Δημήτρης Παλαιολόγος
Άννα Καραβελάκη- Παλαιολόγου
Μαίρη Οικονόμου
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Στη συνέχεια έγινε από τον Πρόεδρο η ανάγνωση των άρθρων του Καταστατικού που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. για την προετοιμασία των Αρχαιρεσιών. Ημερομηνία διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών καθορίστηκε η
Κυριακή, 14. Μαρτίου 2004.
Ακριβής ώρα και τόπος θα ανακοινωθούν σύντομα.
Βάσει του άρθρου 12. του Καταστατικού, καλούνται όλοι όσοι θέλουν να εκλεγούν σαν Μέλη του προσεχούς Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση Υποψηφιότητάς τους, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 9. Μαρτίου, (5 ημέρες πριν) ώστε να προετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια και να αναρτηθεί η κατάσταση των Υποψηφίων.
Για να είναι δυνατή η προσέλευση και η εγγραφή νέων μελών στην Αδελφότητα, το προσωρινό Δ.Σ. αποφάσισε να θέσει σε ισχύ την ερμηνευτική σημείωση του άρθρου 7. του Καταστατικού, που αναφέρεται στα δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των Μελών, δηλαδή κατ΄ εξαίρεση καταργείται η δίμηνη αναμονή από την εγγραφή των νέων Μελών, μια και στην ουσία γίνεται μία προσπάθεια επανασυγκρότησης του Σωματείου, σε συνθήκες παρόμοιες με την ίδρυσή του τον Οκτώβριο του 1979.
Όσον αφορά το εφ΄ άπαξ δικαίωμα εγγραφής (άρθρο 6.), το οποίο το έτος 2001 ήταν 1.000 Δρ., αποφασίστηκε η προσωρινή παραμονή του στα 5,00 €, μέχρις ότου η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την αναπροσαρμογή του ύψους της ετησίας συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2003
Βάσει του άρθρου 18. του Καταστατικού, το Δ.Σ. ένα μήνα πριν από τη λήξη της χρήσεως, συντάσσει απολογισμό των εσόδων και εξόδων και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μαζί με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το απερχόμενο Δ.Σ. παρέδωσε τον ακόλουθο ταμειακό απολογισμό:
 
Σύνταξη απολογισμού των εσόδων και εξόδων

Υπόλοιπο Ταμείου Αδελφότητας: 1.560,84 €
Πραγματοποιηθέντα Έσοδα: 456,76 €
Υπόλοιπο Εφημερίδας: 477,08 €
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ: 2.017,60 €
   
Πραγματοποιηθέντα Έξοδα Αδελφότητας: 1.241,41 €
Πραγματοποιηθέντα Έξοδα Εφημερίδας 0 €
ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ: 1.241,41 €
   
ΕΣΟΔΑ 2.017,60 €
ΕΞΟΔΑ - 1.241,41 €
Υπόλοιπο για νέα χρήση: 776,19 €
+ Εφημερίδα: 477,08 €
ΣΥΝΟΛΟ: 1.253,27 €

Τα παραπάνω χρήματα (1.253,27 €) βρίσκονται στην Εθνική Τράπεζα
Αριθμός Λογαριασμού 129/367084-81

Η απερχόμενη Ταμίας
 
Γεωργία Ανδρουλάκη


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το βιβλιάριο αυτό βρίσκεται σήμερα στα χέρια του απερχόμενου Προέδρου της Αδελφότητας Στέλιου Φραγκούλη, ο οποίος θα κλείσει τον λογαριασμό και θα δώσει τα χρήματα σε μετρητά στις 14. Μαρτίου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ
Ο απερχόμενος Πρόεδρος Στέλιος Φραγκούλης παρέδωσε στον προσωρινό Πρόεδρο Ζάχο Τερζάκη το κλειδί του Γραφείου της Αδελφότητας. Κατασκευάστηκαν 6 (έξη) επί πλέον αντίγραφα, που διανεμήθηκαν από τον Πρόεδρο στα ακόλουθα Μέλη του προσωρινού Δ.Σ.

1. Νίκο Τερζάκη
2. Δέσποινα Πετράκη-Καρπίδου
3. Μαίρη Οικονόμου
4. Άννα και Δημήτρη Παλαιολόγου
 
Ο Πρόεδρος κρατά ακόμη τα 2 αντίγραφα και το αρχικό πρωτότυπο.
 
Η κατάσταση του μικρού μας Γραφείου (περίπου 3 x 4 μέτρα) είναι τέτοια, που απαιτούνται μερικές ανανεώσεις. Τα Μέλη του προσωρινού Δ.Σ. προσφέρθηκαν εθελοντικά να αναλάβουν μερικές από αυτές:
· Αστάρωμα και άσπρισμα των τοίχων (φρεσκάρισμα)
· Αλλαγή της μοκέτας
· Αλλαγή του φωτιστικού (η υπάρχουσα λάμπα ΝΕΟΝ είναι κουραστική)
· Αλλαγή κουρτίνας
· Ηλεκτρική θερμάστρα Laser
 
Τα υπάρχοντα έπιπλα, ένα γραφείο, μία ντουλάπα, καθιστικά και καρέκλες είναι σε σχετικά καλή κατάσταση.
ΤΑ ΛΑΣΤΡΙΑΝΑ ΝΕΑ
Στη ντουλάπα και στο πάτωμα του Γραφείου μας βρίσκονται στοιβαγμένα πιθανόν όλα τα παλαιά τεύχη της εφημερίδας μας "Λαστριανά Νέα". Ο εκδότης της εφημερίδας μας Στέλιος Φραγκούλης μας είπε, ότι από τότε που καταργήθηκαν οι Κοινότητες τα προβλήματα έχουν μετατεθεί στο Δήμο Σητείας. Τα μόνα λιγοστά νέα θα ήταν μόνο κάποια σπάνια κοινωνικά. Έτσι η συνέχιση της έκδοσής της δεν θα είχε πλέον κανένα νόημα. Ωστόσο στα τεύχη αυτά υπάρχουν πραγματικοί θησαυροί, ιστορικά ντοκουμέντα, λογοτεχνικά, ιστορίες κ.α. που είναι κρίμα να πάνε χαμένοι.
Ζητούνται εθελοντές, που θα βοηθήσουν στο συγύρισμα και τη ταξινόμησή τους. Όποιοι διαθέτουν τις γνώσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ηλεκτρονική μεταγραφή των κυριοτέρων άρθρων τους. Θα μπορέσουμε αργότερα να εκδώσουμε ένα CD-ROM και να διαφυλάξουμε αυτούς τους θησαυρούς.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 16/03/2004 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα την 16η Μαρτίου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 συνήλθε στα γραφεία του Σωματείου (οδός Πειραιώς, αρ. 6) το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΑΣΤΡΙΑΝΩΝ" στην πρώτη μετά την εκλογή του κατά την Γενική Συνέλευση της 14ης Μαρτίου 2004 συνεδρίαση, με πρόσκληση του κ. Ζάχου Τερζάκης που έλαβε τις περισσότερους ψήφους, κατά άρθρο 15 του Καταστατικού.
Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου παρίστανται oι:
 
    1. Ζάχος Τερζάκης του Γεωργίου
    2. Νίκος Τερζάκης του Αλεξάνδρου
    3. Πετράκη Θεοδοσία του Ελευθερίου
    4. Πετράκη - Καρπίδου Δέσποινα του Φωτίου
    5. Σουρέα Τζίνα του Κωνσταντίνου
    6. Παλαιολόγου - Καραβελάκη Άννα του Γεωργίου
 
Κατά συνέπεια, αν και απουσιάζει η Αριάδνη Ευγγελιστού του Στεφάνου, υπάρχει η κατά το άρθρο 15 του Καταστατικού, απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα.
Το λόγο έλαβε κατά αρχήν ο κ. Ζάχος Τερζάκης και εξήγησε ότι, κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της εκλογής του από την από 14-3-2004 Γενική Συνέλευση, πρέπει αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, κατά το άρθρο 15 του Καταστατικού.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, και μετά από συζήτηση εκλέγει ομόφωνα και με παμψηφία, ως Πρόεδρο τον κ. Ζάχο Τερζάκη του Γεωργίου, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Νίκο Τερζάκη του Αλεξάνδρου, ως Γραμματέα την κα Πετράκη Θεοδοσία του Ελευθερίου και ως Ταμία την κα Πετράκη - Καρπίδου Δέσποινα.
Μετά την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ο Πρόεδρος του Σωματείου πήρε το λόγο και πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο την απονομή περγαμηνής στον Επίτιμο Πρόεδρο του Σωματείου Στέλιο Φραγκούλη, ο οποίος επί σειρά ετών συνέβαλε καίρια στην διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου και στήριξε αυτό με κάθε τρόπο. Ομοίως, εισηγήθηκε να δοθεί το δικαίωμα στον Επίτιμο Πρόεδρο να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
Επίσης, εισηγήθηκε την διατήρηση των γραφείων του Σωματείου στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Πειραιώς αρ. 6, καθώς και την ανακαίνιση αυτών.
Ακολούθως, πρότεινε την έκδοση ειδικής, εμπεριστατωμένης και πολυτελούς έκδοσης - βιβλίου με θέμα τη Λάστρο και με γεωγραφικές, ιστορικές και λαογραφικές αναφορές σε αυτήν, το οποίο, ο Πρόεδρος υποστήριξε, ότι θα συμβάλλει στην προβολή και ευρύτερη ανάδειξη του χωριού και της παράδοσής του.
Επίσης, πρότεινε την λειτουργία της ιστοσελίδας www.lastros.net ως επίσημης ιστοσελίδας του σωματείου και χρησιμοποίησης αυτής ως μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών και δραστηριοτήτων αυτού. Τέλος, εισηγήθηκε την δημιουργία θεατρικής ομάδας και για το λόγο τούτο αρχικά την προβολή της ιδέας στα μέλη του σωματείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τις εισηγήσεις και προτάσεις του Προέδρου αυτού και ζήτησε τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μετά από συζήτηση και ψηφοφορία, αποφάσισε ομόφωνα και κατά παμψηφία την έγκριση όλων των προαναφερομένων θεμάτων και προτάσεων.
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, το δε Πρακτικό, αφού ανεγνώσθη και έγινε από όλα τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεκτό, υπογράφεται κατά τα ακόλουθα:
  • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:  . . .  Ζάχος Τερζάκης
  • Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: .  Νίκος Τερζάκης
  • Η Γραμματέας του Δ.Σ.: . . . Θεοδοσία Πετράκη
  • Η Ταμίας του Δ.Σ.: . . . . . .  Δέσποινα Πετράκη - Καρπίδου
  • Τα Μέλη του Δ.Σ.:  . . . . . . Τζίνα Σουρέα
                                            Άννα Παλαιολόγου - Καραβελάκη
                                            Αριάδνη Ευαγγελιστή

 

Το κινητό τηλέφωνο του Προέδρου Ζάχου Τερζάκη είναι:   6945075471
Το Email της Αδελφότητας είναι   lastros@lastros.net
 
      Τελευταία ενημέρωση: 21. 5. 2004