ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΛΑΣΤΡΙΑΝΩΝ

"...όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα,
ει τις αρετή και ει τις έπαινος, ταύτα λογίζεστε..."
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ       ΠΡΑΚΤΙΚΑ
 

  lastros@lastros.net
 
      Τελευταία ενημέρωση: 31. 7. 2010